Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Стратегия за обединение на фондовите пазари в Югоизточна Европа подготвя Виенската борса, обяви шефът й Михаел Бул пред австрийската агенция АПА. Миналата година дружеството придоби 68.8% от борсата в Будапеща. Водят се и преговори за покупка на фондовото тържище във Варшава. Следваща стъпка са пазарите в Чехия, Словакия, Словения, Румъния, България и Хърватия. Стоманени тръби-98 АД - София, е продало дела си от 17% от капитала на Стоманени тръби АД - гр. Септември, чрез сделка на фондовата борса. Акционерите на варненското дружество Слънчев ден ще вземат решение за преименуването му на общо събрание, което ще се проведе на 7 март 2005 година. Тогава те ще гласуват и промени в неговия устав и управление. Юг Маркет АД е продало дела си от 14.35% от капитала на добричкото предприятие Родина 91 чрез сделка на фондовата борса. ЗММ - България холдинг АД - София, е купило 92.89% от капитала на ЗММ-Сливен АД. Софийското дружество Химимпорт, което притежава (пряко и чрез свързани лица) 55.30% от капитала на Проучване и добив на нефт и газ предлага на останалите негови акционери да изкупи акциите им на цена от 22.50 лв. за бройка. За инвестиционен посредник на търговото предложение е избран Реал Финанс. Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение към предложението. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова разреши на инвестиционното дружество от отворен тип ОББ Балансиран фонд да инвестира до 10% от активите си в акции на БТК. Комисията за финансов надзор одобри проспект за вторично публично предлагане на облигационна емисия на Доверие Обединен Холдинг АД. Тя е в размер от 1.36 млн. евро, разпределени в 1360 облигации с номинал по 1000 евро всяка. Емисията е петгодишна, а лихвата по нея е 6.75% на годишна база. Комисията за финансов надзор прие на първо четене изменения и допълнения към Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във