Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов през следващата седмица цените на акциите ще се влияят от годишните отчети на компаниите. Той очаква акциите на Българската телекомуникационна компания да намерят равновесната си стойност около 250 лв. за акция. Книжата на бившите приватизационни фондове ще поскъпнат. Акциите на Биовет ще се търгуват на цена под 9 лева. Брокерът на Първа ФБК Светозар Абрашев очаква през следващата седмица цената на акциите на БТК да се понижи. Според него книжата на ДЗИ ще поевтинеят, а тези на тютюневите компании ще останат без промяна. Акциите на холдинговите компании ще поскъпнат. Компенсаторните инструменти ще се търгуват на по-ниска цена, докато инвестиционните бонове ще останат на досегашните си равнища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във