Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Облигационната емисия на Аутобохемия бе регистрирана на фондовата борса и ще започне да се търгува на 31 януари. Облигациите са с обща номинална стойност 2 млн. евро на една книга - 1000 евро. Годишната лихва е равна на шестмесечен EURIBOR плюс 1.75 процента. Междувременно Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на друга емисия от облигации, издадена от Аутобохемия. Тя е в размер на 4 млн. лв., разпределени в 4 хил. книжа с номинална стойност от 1000 лв. всяка. Срокът до падежа на емисията е 36 месеца, а лихвеният процент е 8.5 процента. Веселин Симеонов Ралчев е продал пакета си от 5.09% от капитала на Хан Крум. Същото е направил и Александър Иванов Попов със своя дял (35%) от дружеството. Купувач на тези пакети е регистрираната в Лихтенщайн фирма Плурибизнес. Канадското Уенлър Интернешънъл е купило 13% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Бенчмарк фонд имоти. Офшорката Адвансис Холдингс пък е придобила от 7% от акциите на дружеството. Софарма АД взе решение да купи 9.99 % от капитала на Санита Трейдинг АД и да продаде притежаваните от дружеството 9.99% от капитала на Сейба - Аптеки и дрогерии АД-София.Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова разреши на инвестиционното дружество Адванс Инвест да инвестира до 10% от активите си в акции на БТК.Стефан Петранов е новият изпълнителен директор на инвестиционното дружество Златен лев. Той зае мястото на Валентин Карабашев. Капиталът на Гранд хотел Велико Търново бе увеличен от 275 хил. на 1.8 млн. лв. чрез издаване на нови 1.5 млн. акции с номинал от 1 лв. всяка. Регистрацията на акциите на Мехатроника - Габрово, и Капрони - Казанлък, на фондовата борса бе прекратена окончателно. Причината е, че двете дружества са отписани от публичния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във