Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Кипърското дружество Темистос холдинг лимитед (Themistos Holding Limited) е продало дела си от 18.28% в капитала на Лесопласт АД-Троян. Купувач е друга кипърска компания - Делтаууд трейдинг лимитид (Deltawood Trading Limited). Акционерите на Синергон Холдинг ще вземат решение за двойно увеличаване на капитала на дружеството - от 10. 5 млн. на 21 млн. лева. Това ще стане на извънредно общо събрание на 23 февруари. Американската компания Лоутън Венчърс ЛЛС е купила 29.39% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай БАК Недвижима собственост. Продавачи са трите пенсионни дружества на Доверие. Холандската фирма Дженезис Инвестмънтс е придобила 21.9% от капитала на инвестиционното дружество от отворен тип Ти Би Ай Евробонд АД. Съветът на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел Бенчмарк фонд имоти реши да увеличи капитала му от 650 хил. на 7.8 млн. лева. Предложените за записване акции са 7.15 млн. броя с номинална стойност от 1 лев всяка. Издадените права пък са 650 хил., като с едно от тях ще могат да се запишат 11 акции. Комисията за финансов надзор реши да отнеме лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на софийското дружество Булинвест и компания. Причината е, че то не отговаря на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност и не е представило оздравителна програма.Капрони АД - Казанлък, и Алфа Ууд България АД - Долни Чифлик, бяха отписани от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във