Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов през следващата седмица цената на акциите на тютюневите компании ще остане без промяна. Книжата на Доверие обединен холдинг, Индустриален холдинг България и Албена инвест холдинг ще поевтинеят. Стойността на акциите на ДЗИ ще се покачи. Книжата на Проучване и добив на нефт и газ също ще се търгуват на по-висока цена. Компенсаторните инструменти ще поскъпнат до нива от 115-120%, като инвестиционните бонове ще ги последват. Брокерът на Първа ФБК Светозар Абрашев очаква през новата седмица акциите на тютюневите компании да се търгуват на досегашните си нива. Според него книжата на ДЗИ, Доверие обединен холдинг и Индустриален холдинг България ще поскъпнат. Цената на акциите на Албена инвест холдинг ще се понижи. Компенсаторните инструменти ще поевтинеят, докато инвестиционните бонове ще се търгуват на по-висока цена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във