Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Съветът на директорите на БФБ-София определи 1 февруари като начална дата за изчисляването на новия борсов индекс BG-40. Списъкът на дружествата, които ще влязат в него, ще бъде съставен според резултатите им към 31 януари. Регистрацията на дружествата Хан Аспарух - Исперих, Карловска коприна - Карлово, Стъклопластик- Кнежа, и Дунав турс - Русе, на фондовата борса бе прекратена. Причината е, че те са били отписани от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Членството на инвестиционния посредник Източни финанси на БФБ-София бе прекратено. Абагар финанс пък остана без разрешение за извършване на сделки с ценни книжа. Неговото членство също ще бъде прекратено, след като изплати задълженията си към борсата. Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение на холандското дружество Сереол Холдинг към дребните акционери на Калиакра АД - Добрич. Предложената цена за една акция е 47.45 лева. Посредник при реализацията на предложението е Райфайзенбанк (България).Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова задължи инвестиционния посредник Юнити инвест - 99 - София, да спре за срок от шест месеца да извършва сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Причината е, че са установени нарушения на нормативни разпоредби и се застрашават интересите на инвеститорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във