Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Първа ФБК Светозар Абрашев през следващата седмица акциите на Доверие обединен холдинг ще поевтинеят. Книжата на Албена инвест холдинг също ще ги последват. Цената на акциите на тютюневите дружества няма да се промени. Книжата на ДЗИ пък ще се търгуват на по-висока цена. Котировките на компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове ще останат без промяна. Брокерът на Елана Красимир Атанасов очаква през следващата седмица книжата на Доверие обединен холдинг да поскъпнат. Акциите на Албена инвест холдинг ще се търгуват на ниво около 11 лева. Цената на ДЗИ ще се движи около 40 лева. Книжата на Оргахим ще поскъпнат. Компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове също ще се търгуват на по-висока цена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във