Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов през следващата седмица акциите на тютюневите компании ще поскъпнат. Цената на Доверие Обединен Холдинг също ще се покачи. Той очаква книжата на Албена да се търгуват на нива от 51 лв., докато тези на Софарма ще останат непроменени. Цената на акциите на ДЗИ ще бъде 40 лева. Компенсаторните инструменти ще се търгуват на ниво от 99%, докато инвестиционните бонове ще поевтинеят. Управителят на ПФБК Асет Мениджмънт Николай Костов очаква през следващата седмица акциите на тютюневите компании да останат на досегашните си равнища. Книжата на Албена ще се търгуват на нива между 51 и 52 лева. Цената на акциите на Софарма ще се покачи, докато тази на ДЗИ ще остане без промяна. Книжата на Доверие Обединен Холдинг също ще поскъпнат. Компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове ще се търгуват на по-високи цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във