Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Ти Би Ай Кредит ЕАД-София е купило 5% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост. След сделката делът му достига 10.13 процента. Продавач е ПОК Доверие, което остана с дял от 0.26 процента. Акционерите на варненското дружество Искър транспорт ще гласуват за прекратяване на търговската дейност и откриване по процедура по ликвидацията му на общото си събрание, което ще се проведе на 10 февруари. Софийското дружество Карол Стандарт ЕООД продало близо 3% от капитала на Инвестор.БГ АД. След сделката в негови ръце са останали 2.668 процента. Жак Бернар Олтуски е купил 8% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Бенчмарк фонд имоти, с което делът му се увеличава до 13 процента.Александър Иванов Попов е придобил 32.93% от капитала на Хан Крум АД чрез сделка на фондовата борса. Продавач е Веселин Ралчев, който остава с дял в дружеството от 7.16 процента. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия от обезпечени облигации, издадени Евролизинг ЕАД - Пловдив. Емисията е в размер на 1 млн. лв., разпределени в 1000 облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лева. Лихвеният процент е 10% на годишна база. Комисията за финансов надзор отне разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на Дарик Асет Инвестмънтс ООД по негово желание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във