Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Акционерите на новозагорското дружество Букетвзеха решение да прекратят дейността му и да го ликвидират до 31 декември 2006 година. Това стана на общо събрание, което се проведе на 20 декември. За ликвидатор е избрана Пенка Недева.Фирма М АД - Монтана е купило 33.5% от капитала на тревненското дружество Лотос. След сделката общият дял на Фирма М и Летище Пловдив АД в тревненското предприятие става 47.7 процента. Продавач е депутатът Димитър Пейчев. Дружеството със специална инвестиционна цел Бенчмарк фонд имоти ще приеме решение за сключване на договор с обслужващо дружество. Това ще стане на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 7 февруари. Тогава акционерите ще гласуват и промени в органите на управление на дружеството. Синергон Холдинг ще увеличи капитала си от 10.5 млн. на 21 млн. лева. Решението ще бъде взето на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 14 февруари. Ще бъдат предложени 10.5 млн. нови акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Издадените права ще бъдат също толкова. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия от 2 хил. облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, издадена от Аутобохемия. Лихвата е плаваща и е в размер на шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 1.75% на годишна база.Ем Джи Елит Холдинг АД е наредил на Централния депозитар да изпълни негово решение, придружено от изричното съгласие на мажоритарния му собственик - Пи Еф Ейч Си - Естаблишмънт, Лихтенщайн, с което всеки 10 стари акции с номинал 0.10 лв. се подменят с една нова и номиналът на една книга става един лев, съобщи Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във