Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

БенчМарк Груп АД е купило 4% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел БенчМарк Фонд Имоти, с което участието му достига до 5.2 процента. Диан Николаев Иванов също е придобил 16% от акциите на дружеството, с което делът му пряко и чрез свързани лица достига до 22 процента....
Facebook logo
Бъдете с нас и във