Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

БенчМарк Груп АД е купило 4% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел БенчМарк Фонд Имоти, с което участието му достига до 5.2 процента. Диан Николаев Иванов също е придобил 16% от акциите на дружеството, с което делът му пряко и чрез свързани лица достига до 22 процента. Развитие индустриален холдинг е продал целия си пакет (30%) от БенчМарк Имоти. Емисията от 500 хил. лв. на дружеството със специална инвестиционна цел Колос 1 бе регистрирана на фондовата борса. Тя е разпределена в 500 акции с номинал от 1000 лв. всяка. За банка депозитар е избрана ТБ Алианц България, а за обслужващо дружество - ВиВеста Инвест. БФБ-София регистрира и емисия акции в размер на 500 хил. лв. на инвестиционното дружество КД Пеликан. Тя е разпределена в 50 хил. акции с номинал от 10 лв. едната. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на 50 хил. акции с номинал от 1 лв. всяка на софийското дружество Доминант Финас . Коригираното търгово предложение на холандската компания Лукойл Юръп Холдингс за изкупуване на над 3% от капитала на Лукойл Нефтохим Бургас не бе забранено окончателно от Комисията за финансов надзор. Инвестиционен посредник на изкупуването е Райфайзенбанк (България). Търговото предложение на холандското дружество Сереол Холдинг към дребните акционери на добричкото предприятие Калиакра бе забранено временно от надзорното ведомство. Инвестиционният посредник, избран да го реализира, е Райфайзенбанк (България).

Facebook logo
Бъдете с нас и във