Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Акционерите на димитровградското дружество Неохим взеха решение за обратно изкупуване на най-много 3% от неговите акции. Това стана на общо събрание, което се проведе на 26 ноември. Обратното изкупуване ще се извърши при минимална цена от 10 лв. и максимална от 12.90 лв. за акция. Американското дружество Залмек купи 5.43% от капитала на Български Транспортен Холдинг чрез сделка на фондовата борса. Продавач е Мариан Илиев Гочев. Холандското дружество Лукойл Юръп Холдингс е коригирало търговото си предложение към дребните акционери на Лукойл Нефтохим Бургас. Холандското дружество притежава 71.11% от капитала на бургаската рафинерия. Цената, на която то предлага да направи изкупуването, е 27.83 лв. за акция. Книжата на Интерлоджик Имоти АД започнаха да се търгуват на фондовата борса от 3 декември. Акциите са 24 839 с номинална стойност от 10 лева. Комисията за финансов надзор е наложило принудителна административна мярка спрямо Фикс Плюс - Финансова къща АД. Отнет е лиценз на дружеството за извършване на дейност като инвестиционен посредник, но то все още не е уредило отношенията си със своите клиенти. Алкомет АД е приключило деветмесечието на тази година със загуба от 1.3 млн. лв., показва консолидираният отчет на дружеството. Приходите от дейността му са 79.23 млн. лева. За сравнение година по-рано те са били 57.62 лева. Консолидираната печалба на Индустриален Холдинг България за деветмесечието на тази година се е увеличила с 2 млн. до 3.3 млн. лв. спрямо същия период на 2003 година. Приходите от дейността му са 33.97 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във