Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Нов централизиран публичен търг ще се проведе на фондовата борса. На него ще бъдат предложени държавните акции от 165 дружества, от които 31 ще бъдат без начална цена. Сред тях са тези на варненското дружество Черно море и ваканционно селище Русалка. На търга ще се предложат и 27.9% от Балканкар-Заря АД.Комисията за финансов надзор временно спря търговото предложение на регистрираното в Холандия дружество Лукойл Юръп Холдингс към дребните акционери на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Инвестиционният посредник, избран да реализира предложението, е Райфайзенбанк (България). Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Колос-1 АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. То ще инвестира в недвижими имоти. Надзорното ведомство потвърди и проспект за публично предлагане на 150 обикновени акции с номинал от 1000 лв. всяка. Емисията е резултат от първоначално увеличаване на капитала на дружеството.Офшорката Пендълтън Интернешънъл Лимитед е купила 23.55% от капитала на софийското дружество Езтур АД. Продавачът е Асен Любенов Найденов. След сделката делът на офшорката в Езтур достига 42.62 процента. Кредитконсулт ООД - София, е придобило 15.07% от капитала на Република Холдинг чрез сделка на фондовата борса. От 18 ноември Капрони Холдинг и Република Холдинг са започнали да изкупуват акциите на останалите акционери от казанлъшкото дружество Капрони. Търговото предложение е валидно до 15 декември, като цената на една акция е 35.22 лева. Инвестиционният посредник, чрез който то се осъществява, е Дилингова финансова компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във