Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Инвестор.БГ ще изкупи обратно 3% от своя капитал. Това решение ще бъде предложено на акционерите на общото им събрание, свикано за 20 декември. С обратно изкупените акции ще бъдат стимулирани работещите в компанията. На 20 декември ще бъде гласувано и увеличение на капитала на дружеството от 599 730 на 1 199 460 лв. чрез издаване на нови 599 730 акции с номинал от 1 лев. Комисията за финансов надзор одобри търгово предложение, отправено от Капрони Холдинг АД и Република Холдинг АД към дребните акционери на казанлъшкото дружество Капрони. Ще го осъществи инвестиционният посредник Дилингова Финансова Компания АД. Оферирана е цена за една акция от 35.22 лева.Предложението от Завод за металорежещи машини - България Холдинг АД за изкупуване на книжата на останалите акционери от ЗММ Нова Загора АД също бе одобрено от надзорното ведомство. Инвестиционният посредник, чрез който ще се осъществи търговото предложение, е Авал Ин АД. Цената за една акция е 2 лева.Комисията за финансов надзор разреши на инвестиционен посредник Финанском да управлява индивидуални портфейли от ценни книжа или пари с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.Регистрацията на акциите на бургаското дружество Елкабел на фондовата борса бе прекратена окончателно. Причината е, че то е отписано от публичния регистър. Иван Гаврилов Славков е купил 5.5% от капитала на Сила Холдинг АД - Пазарджик, чрез сделка на фондовата борса. Ем Джи Елит Холдинг спира изплащането на дивидент за 1998 г. поради изтичането на давностния срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във