Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Лукойл Гарант - България е купил 5.34% от капитала на инвестиционното дружество от отворен тип Адванс инвест. След сделката делът на фонда в Адванс инвест е достигнал 6.68 процента. Асен Любенов Найденов е придобил още 8.83% от софийското дружество Езтур и вече владее 23.55% от капитала му. Прорърти дивелъпърз ООД е продало дела си от 6.05% от инвестиционното дружество от отворен тип Капман Капитал. Бившият приватизационен фонд ТК ХОЛД АД ще изплаща дивиденти за периода 1997 - 2003 г. в клоновете на Унибанк до 20 декември. След това акционерите могат да получат възнаграждението си в офиса на холдинга. Бургаското дружество Елкабел бе отписано от регистъра на публичните дружества. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на корпоративни обезпечени облигации за 10 млн. евро на Руно - Казанлък АД. Емисията е седемгодишна. Всяка от дълговите книги е с номинал ог 1000 евро. Годишният лихвен процент е равен на шестмесечния Еuribor плюс 4.4 процента. Комисията за финансов надзор потвърди също така проспекта за вторично публично предлагане на емисия от корпоративни обезпечени облигации за 2.6 млн. евро, издадени от дружеството със специална инвестиционна цел Капитал Директ 1. Номиналната стойност на една книга е 1000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във