Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Феста холдинг АД-Поморие е купило 57% от капитала на бургаско дружество Винком. Продавач е Винком Бургас. След сделката делът на поморийската компания е достигнал до 92.3 процента. Дружеството Ем Джи Асет Мениджмънт е било заличено от управителния съвет на Ем Джи Елит Холдинг с решение на Софийския градски съд от 14 октомври. Мястото му е заето от Би Ти девелопмънт сървисиз ЕАД, което се представлява от Емил Цветков Василев. От Надзорния съвет на дружеството е била заличена офшорката Би Ем Ем Трейдинг енд Инвестмент, а е била вписана представляваната от Бояна Попова фирма Балкантурист Лимитид. Акционерите на Химко ще направят промени в устава на дружеството и в неговите управителни органи на общо събрание, което ще се проведе на 3 декември. ЗММ - България Холдинг предложи на дребните акционери на ЗММ - Нова Загора да изкупи книжата им. В момента холдингът притежава 87.10% от ЗММ - Нова Загора. Предлаганата цена за акция е 2 лева. Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение към търговото предложение.Комисията за финансов надзор разреши на Балканска инвестиционна компания АД да извършва дейност като инвестиционен посредник. Дружеството има право да управлява индивидуални портфейли от ценни книжа и пари на клиенти, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във