Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

АКБ Корпорация е купила чрез сделка на фондовата борса 34% от капитала на регистрираното в с. Бенковски дружество Родопска слава.Офшорката Потбул Инвест Фаундейшън е придобила 5.03% от капитала на Стара планина Холдинг. След сделката нейният дял в бившия приватизационен фонд достига 22.17 процента. Аврам Нисим Бенун е продал дела си от 8.96% от капитала на Армейски Холдинг АД на ловешкото дружество ЛКС. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър емисията от 6.6 млн. акции с номинал от 1 лв., издадени от Доверие Обединен Холдинг. С толкова се увеличава капиталът на холдинга. Търговищкото дружество Гарантстрой бе отписано от регистъра на публичните дружества на 21 октомври. Комисията за финансов надзор ограничи дейността на инвестиционния посредник Фаворит по негово желание. Той няма да има право да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поема емисии ценни книжа.Параходство Български морски флот е приключило първите девет месеца с печалба от 39.9 млн. лева. За сравнение - за същия период на миналата година дружеството е отчело 51.1 млн. лв. загуба. Приходите, които параходството е реализирало до 30 септември, са 281.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във