Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

София филм АД свиква извънредно общо събрание на 13 ноември. На него ще се гласуват промени в устава на дружеството и в неговото управление. Ще бъде сменено и седалището на компанията. Пловдивската компания Термотехника е продала своя дял от 19.24% от капитала на Холдинг Нов век чрез сделка на фондовата борса. Синергон Холдинг е прехвърлил дела си от 48.18% от капитала на казанлъшкото предприятие Капрони чрез сделка на фондовата борса. Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ е получило лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. То ще се занимава със секюритизация на недвижими имоти. Комисията за финансов надзор е потвърдила и проспект за публично предлагане на 150 хил. обикновени акции с номинал от 1 лв. всяка. Комисията за финансов надзор ограничи дейността на инвестиционния посредник Евро Гарант АД по негово желание. Той няма право да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поема емисии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във