Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

КФН отне лиценза за инвестиционен посредник на варненското дружество Трезор. То не отговаря на изискванията за капиталова адекватност и не е изпълнило оздравителната си програма. Акциите на високотехнологичното дружество Инвестор.Бг ще започнат да се търгуват на неофициалния пазар на фондовата борса от 4 октомври. Те са 599 730 бр. с номинал от 1 лев. Рослин Партнърс България АД, Практика и Комфорт ООД, ЕСМ Холдингс Лимитид, Естимон Инвестмънтс Лимитид, Спас Шопов, Захари Бочев и Иво Евгениев са предложили да изкупят акциите на дребните акционери на Хан Аспарух АД. Те притежават общо 93.13% от капитала на дружеството. Цената на една книга е 34 лв., а инвестиционният посредник, избран да извърши търговото предложение, е Дилингова финансова компания. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила предложението.Акционерите на пловдивското дружество Сирма ще сменят управителните му органи на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 29 октомври. Комисията за финансов надзор ще публикува в електронните си регистри и картотеки информация за дивидентите, които раздават публичните дружества. В тях ще има и данни за застрахователните компании, здравноосигурителните и пенсионноосигурителните дружества, както и за пенсионните фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във