Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор отне правото на бургаския инвестиционен посредник Евродилинг да извършва сделки за собствена сметка, да поема емисии ценни книжа, както и да управлява индивидуални портфейли на клиенти. Софийското дружество Инвестор.БГ бе вписано в публичния регистър на 23 септември. Неговият председател на съвета на директорите Любомир Леков ще има и още един повод да почерпи. На 30 септември той ще отпразнува 36-ата си годишнина. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на 20 хил. бр. обикновени акции с номинал от 10 лв. на софийското дружество Интерлоджик имоти. Минималната емисионна стойност на всяка една от акциите е 40 лева. Инвестиционният посредник Екс Пит и Ко ООД бе задължен да спре за срок от шест месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Мотивите за налагане на мярката от страна на Комисията за финансов надзор са застрашаване интересите на клиентите на дружеството. Решението подлежи на обжалване пред КФН.Софийското дружество Развитие Индустрия Холдинг е купило 28.16% от капитала на Спорт АД - Попово. След сделката неговото участие в спортната компания достига 95.12 процента. Акционерите на Карловска коприна - Карлово, ще гласуват на 29 октомври отписването на дружеството от публичния регистър. Тогава ще бъдат взети решения и за промени в органите на управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във