Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор отне правото на Фико инвест ООД - Шумен да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поема емисии. Инвестиционният посредник сам се е отказал от пълният си лиценз, тъй като не може да покрие изискването за основен капитал от 500 хил. лева. Комисията за финансов надзор откри процедура за отнемане на разрешителното на Фикс плюс - София да извършва дейност като инвестиционен посредник. Причината за предприетата мярка е, че дружеството не е изпълнило приетата на 21 юли оздравителна програма. Решението, с което мегакомисията вписа в публичния регистър през ноември миналата година Топлофикация Сливен, бе отменено по искане на Агенцията за приватизация. Петрол ще започне да изплаща дивидент за миналата година от 20 септември. Право да го получат имат всички акционери, които са придобили книжа от дружеството не по-късно от 13 юли. Мениджмънтът на дистрибутора на горива е избрал лондонския консултант Ай Ен Джи Инвестмънт Банкинг да му окаже помощ в проучването на възможностите за въвеждане на програма за глобални депозитарни разписки върху акциите на дружеството.Държавният пакет от 5.49% от капитала Гранд Хотел Велико Търново ще се предлага на фондовата борса от 20 до 24 септември. Той ще се продава като цяло, като минималната определена цена е 200.7 хил. лева. Инвестиционният посредник, който бе избран да пласира книжата, е Карол. Комисията за финансов надзор откри информационен център, който ще дава отговор на всички въпроси, вълнуващи гражданите във връзка с дейността на небанковия сектор у нас и неговия контрол. В него работят специално обучени хора, които ще посрещат обажданията между 9.00 и 17.30 ч. на телефон 0900 32 300.

Facebook logo
Бъдете с нас и във