Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Адванс Пропъртис ООД продаде своите 30.78% от капитала на ловешкото дружество Балкан чрез сделка на фондовата борса. Производителят на олио Калиакра няма да раздава дивиденти за миналата година. Това решиха неговите акционери на общото си събрание, което се проведе на 12 август. БФБ-София прекрати членството на тържището на инвестиционния посредник Нютон Финанс България, след като Комисията за финансов надзор му отне разрешението за извършване на сделки с ценни книжа. Инвест Холдинг АД отправи търгово предложение на миноритарните акционери на габровското дружество Мехатроника. Инвестиционен посредник при изкупуването е Бенчмарк финанс. Холдингът в момента притежава 90.01% от капитала на Мехатроника. Предлаганата цена на акция е 13.89 лева. Комисията за финансов надзор все още не се е произнесла по търговото предложение. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисията от 2 млн. лв. обезпечени облигации. Емисията е тригодишна и носи лихва от 7 процента. Емисията от 586 400 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай БАК Недвижима собственост бяха вписани в публичния регистър. Тази емисия е резултат от увеличението на капитала на дружеството. Агенцията за приватизация уведоми Комисията за финансов надзор, че в Централния регистър за компенсаторните инструменти са записани жилищни компенсаторни записи от лихвоточки с номинал 41.2 млн. лева. При обработка и въвеждане на информацията в Централния регистър на компенсаторните инструменти те ще се означават с индекс Л, т.е. жилищнокомпенсаторни записи от лихвоточки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във