Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Доверие Обединен Холдинг увеличи капитала си от 6.6 млн. лв. на 13.2 млн. лева. Това стана чрез издаването на 6.6 млн. нови акции с номинал 1 лев. Инвестиционното дружество от отворен тип Адванс инвест е купило 8.49% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай БАК - Недвижима собственост чрез сделка на фондовата борса. Британската офшорка Кудис Индъстрийз е продала 43-процентовия си дял от капитала на смолянското дружество Гамакабел. Елза Василева Радкова пък е купила 10.16% от капитала на пернишката Стомана. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на емисия от 1.2 млн. обикновени акции на ЗПАД Булстрад АД. Номиналната стойност на акция е 10 лева.ТЕЦ Бобов дол и дружеството Брикел в с. Гълъбово бяха отстранени от публичния регистър с решение на Комисията за финансов надзор от 11 август. Търговото предложение, което Индустриален холдинг България АД и Юнион турс ООД отправиха към дребните акционери на русенската компания Дунав турс, бе временно забранено. За инвестиционен посредник на изкупуването е избран Авал Ин. Лицензът на Нютон финанс България да извършва дейност като инвестиционен посредник бе отнет по желание на дружеството. Агро инвест пък вече няма да може да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и да поема емисии от ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във