Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Пирин Турист ООД е продало своя дял от 43.04% от капитала на смолянското дружество Гамакабел АД чрез сделка на фондовата борса. Купувач е британската офшорка Cydus Industries Limited. Акционерите на ЕАЗ АД-Пловдив ще вземат решение за емитиране на облигационна емисия до 2.5 млн. лв. на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 10 септември. Номиналната стойност на една облигация ще бъде 100 лева. Емисията ще бъде тригодишна и ще носи лихва от 9 процента. Софийското дружество Хипокредит е купило 18.4% от капитала на Ти Би Ай Евробонд чрез фондовата борса. Комисията за финансов надзор отне правото на Булфин инвест да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поема емисии. Това е станало по желание на самия инвестиционен посредник.Надзорното ведомство отказа да впише в публичния регистър проспект за вторично публично предлагане на облигационната емисия на община Добрич с номинал 2.6 млн. евро. Посредник по емисията е Ти Би Ай Инвест ЕАД. Дружествата Сердика - Кула, Милкана Червен бряг и Победа-ТВ трябва да представят отчетите си за първото тримесечие на 2004 г. пред Комисията за финансов надзор. Асен Любенов Найденов е купил 14.72% от капитала на софийската компания Езтур на фондовата борса. Първата книга за българската фондова борса и за основните дружества, които се търгуват на нея излезе на пазара. Тя е озаглавена Българският Уолстрийт и е предназначена за всички, които искат да направят първите си стъпки на реалния капиталов пазар у нас. Автори на книгата са Владислав Панев, главен портфолио мениджър в КД Инвестмънтс и бивш журналист във вестниците БАНКЕРЪ и Дневник, брокерът на Елана трейдинг Красимир Атанасов, анализаторът в Маккап брокерс Станимир Съръстов, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова, депутатът Ралица Агайн и специалистът в дирекция Търговия и надзор на фондовата борса Иван Такев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във