Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение на софийското дружество Айбилд, отправено към дребните акционери на добричкото предприятие Прокон 90. Инвестиционен посредник по изкупуването е Интеркапитал Маркетс, а цената, на която то ще се извърши, е 3.99 лв. за акция. Германското дружество SB Holding GmbH е предложило на дребните акционери на Бентонит- Кърджали, да изкупи техните книжа на цена по 19 лв. за акция. В момента германците притежават 97.03% от капитала на Бентонит. Емисията от 5.25 млн. конвертируеми облигации с номинал от 1 лв., издадена от Индустриален холдинг България бе вписана в публичния регистър. Дълговите книжа са тригодишни и носят годишна лихва от 6 процента. Дружеството със специална инвестиционна цел Капитал Директ 1 издаде емисия обезпечени облигации на стойност 2.6 млн. евро. Номиналната стойност на една облигация е 1000 евро. Заемът е осемгодишен, а годишната лихва по него се определя, като към шестмесечния EUROBOR се прибавят още 5 процента. Инвестиционният посредник Фикс плюс - Финансова къща ще приложи оздравителна програма, спазвайки изискванията на наредбата за капиталовата адекватност. Изпълнението на програмата трябва да приключи на 31 август. Ем Джи Елит холдинг е продал 14.07% от капитала на Гранд хотел Варна на Сердиком - София. След сделката участието на холдинга във варненското дружество намаля до 66.55 процента. Гранд хотел ВеликоТърново също е продало целия си дял от 7.13% от Гранд хотел Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във