Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор не потвърди проспекта за публично предлагане на акции на дружеството Делта Девеломпмънт и съответно му отказа публичен статут. Инвестиционните посредници Булинвестмънт и Варчев финанс доброволно са се отказали от възможността да извършват сделки за собствена сметка, както и да поемат пласмента на емисии на ценни книжа. Пет инвестиционни посредници се отказват от лиценза си заради изискването да повишат минималния си капитал. Сред тях са Нютон Финанс, Дарик Инвестмънт и Абагар. В момента разрешение да работят като такива имат 72 дружества. Русенското дружеството Здравец Активи е придобило 5.01% от капитала на Български Бергман чрез участие в шестия централизиран публичен търг. По този начин то получи правото да отправи търгово предложение към останалите акционери на Български Бергман. Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй е купило държавният дял от 14.5% от дружеството Яйца и птици в Мизия. Така неговото участие в предприятието е достигнало до 96.51 процента. Две физически лица, които са акционери на Карловска коприна са приели търговото предложение на Пиринпласт - Гоце Делчев. Те са продали на мажоритарния собственик 936 акции. Цената на изкупуването е била 2.30 лв. за бройка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във