Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Велинградското дружество Велина стана публично на 7 юли. Тогава Комисията за финансов надзор одобри неговия проспект за вторично публично предлагане на 510 хил. поименни акции с номинал от 1 лев. КД Пеликан получи лиценз да извършва дейност като дружество от отворен тип. То ще инвестира в ценни...
Facebook logo
Бъдете с нас и във