Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор отказа да впише в публичния регистър дружествата Даймънд Финанс и Доминант Финанс. Причината е, че те са направили необходимите корекции в проспектите си за вторично публично предлагане на акции. Застрахователната компания Булстрад също трябва да коригира проспекта си за вторично предлагане на акции. Комисията за финансов надзор няма да потвърди и проспекта на Капман Капитал, докато не получи съдебното решение за направените промени в неговия устав и в директорския му борд.Деян Денев е купил 34% от капитала на пловдивското дружество Ципринус чрез сделка на фондовата борса. Продавач е софийската компания БСК Комер. Ден преди продажбата Ципринус е обявено в несъстоятелност. Пламен Сребров Вълчев е купил 5.49% от капитала на Грант хотел Велико Търново. Акционерите на софийската фирма Медика са решили да разпределят брутен дивидент от 2.35 лв. на акция за миналата година. За допълнителни резерви ще бъдат заделени 1.5 млн. лева. Софарма ще раздаде дивиденти за миналата година, чийто брутен размер е 0.09 лв. за акция. Това решение акционерите взеха на общо събрание, което се проведе на 29 юни. Те гласуваха 4.9 млн. лв. да бъдат заделени като Допълнителни резерви.Близо 90% от капитала на бургаското дружество Елкабел бяха продадени на фондовата борса срещу цена от 1.22 лв. за акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във