Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Централният депозитар регистрира ценните книжа на БТК в публичния регистър. Капиталът е 33 517 330 лв., разпределени в 957 638 акции, всяка с номинална стойност 35 лева. Двадесет на сто от тези книжа, или 191 527 акции, ще бъдат пуснати за приватизация на Българската фондова борса срещу компенсаторни инструменти. Законовият срок предвижда след шест месеца акциите да се появят на борсата. Според изчисленията на експертите книжата трябва да се търгуват на регулирания пазар от 13 декември.Собствениците на Шератон София Балкан решиха да изкупят не повече от 3% от акциите на дружеството през 2004 и 2005 година. Минималната цена на изкупуването ще бъде 10 лв., докато максималната ще достигне до 25 лева. То ще се извърши за сметка на неразпределената печалба на компанията. Дружеството Карловска коприна е отправило търгово предложение към останалите акционери на Пиринпласт - Гоце Делчев. Цената, която то е определило за акция, е 2.30 лева. В момента Карловска коприна притежава 90.02% от капитала на гоцеделчевската компания. Българска фондова борса - София прие за нов член инвестиционния посредник Позитива. Дружеството има частичен лиценз за извършване на тази дейност. Негов изпълнителен директор е Ивайло Йорданов. Софийското дружество Бултехинженеринг е прехвърлило чрез сделка на фондовата борса своя пакет от 20.84% от капитала на пловдивската компания ЕАЗ. Дружба АД - Пловдив, ще разпредели за 2003 г. дивидент в размер на 0.38 лв. за акция. Неговите акционери са взели това решение на общото си събрание от 15 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във