Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Булстрад АД стана второто публично застрахователно дружество (след ДЗИ). Неговата емисия от акции за 14.1 млн. лв., разпределени в 1.4 млн. книги с номинал от 10 лв. всяка, бе вписана в публичния регистър на 9 юни. Делът от 5% от капитала на плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ ще се предлага на фондовата борса от 14 до 18 юни. За целия пакет е определена цена 874 хил. лв., което прави 20 лв. за акция. При продажбата посредничи Булекс Инвест - Варна. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър още една емисия от 419 564 обикновени поименни акции на великотърновското дружество Системи за телеобработка и мрежи. Чрез новите книжа то увеличи капитала си от 209.8 хил. на 629.3 хил. лева.Мегакомисията наложи временна забрана на две търгови предложения. Златен лев холдинг предложи да изкупи акциите на дребните акционери на Системи за телеобработка и мрежи АД. Благоевградската компания Вьор - Бижев пък поиска да се сдобие с книжата на останалите акционери в габровското дружество Мак. Стара планина холдинг ще даде дивидент за миналата година от 0.13 лв. на акция. Това решение взеха неговите акционери на общо събрание, което се проведе на 9 юни. Дивидентите ще започнат да се изплащат на 1 септември. БФБ-София АД предупреди всички борсови посредници, че срокът на валидност на инвестиционните бонове изтича на 30 юни. Ако този срок не бъде удължен, търговията с тях ще бъде преустановена след приключване на търговската сесия на 28 юни.Изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат съответно на 9 и 10 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във