Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Инвестиционният посредник Бенчмарк финанс стана редовен член на БФБ - София. Посредникът е собственост на Любомир Бояджиев, Христо Карамфилов, Владимир Велинов и Веселин Генчев. Търговията с книжата на плевенското дружество Рубин е била прекратена на 17 май, тъй като то е било отписано от публичния регистър. Варненското дружество Девня трейд е купило пакет от 30.12% от капитала на Заводски строежи АД - Девня чрез сделка на фондовата борса. Развитие Индустрия Холдинг АД е придобило 22.67% от капитала на първомайското дружество Алена - Р АД. След сделката неговото участие в текстилното предприятие е достигнало 75.43 процента. Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на търговото предложение, което Пиринпласт АД - Гоце Делчев отправи към дребните акционери на Карловска коприна АД. Инвестиционен посредник на изкупуването е Авал Ин. Надзорното ведомство забрани, но този път окончателно, на добричкото дружество България АД да изкупи книжата от останалите акционери на Прокон-90 АД.Мегакомисията отне лиценза на дружеството Милиард Инвест за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Акционерите на Софарма ще гласуват на общото си събрание на 29 юни да се раздаде дивидент от 0.09 лв. за акция за 2003 година. Печалбата на дружеството за миналата година е 10.85 млн. лв., а за дивиденти ще бъдат заделени общо 5.94 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във