Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Пловдивското дружество Юг Маркет АД е купило 6.44% от капитала на шивашкото предприятие Родопска слава АД от град Бенковски чрез сделка на фондовата борса. Юг Маркет е придобило и 14.35% от добричката компания Родина-91, която също работи в бранша.Тодор Стойчев Жеков е придобил 29.35% от капитала на софийската компания Трансстрой-АМ чрез сделка на фондовата борса. Албена Крумова Радева също е купила акции на дружеството, представляващи 31.47% от неговия капитал. Продавач е фирмата Трансстрой автоматика и монтажи инженеринг ООД, която продължава да държи 14.16% от предприятието. България АД е коригирала търговото си предложение към дребните акционери на добричката компания Прокон 90. В момента България притежава 90.04% от капитала на дружеството в Добрич. Цената, която е предложена за акция, е 3.89 лева. При изкупуването на книжата ще посредничи Елана Трейдинг.Комисията за финансов надзор взе решение лице, което работи като брокер, да не упражнява дейност като инвестиционен консултант или директор за връзка с инвеститорите. Според експертите в комисията това поражда конфликт на интереси. Комисията за финансов надзор не издаде лиценз за дружество със специална инвестиционна цел на Колос - 1 - София. Акционерите на Напредък Холдинг АД ще гласуват промени в управлението на дружеството на 18 юни, когато ще се проведе общото им събрание. Тогава те ще направят и промени в устава на холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във