Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Софийското туристическо дружество Алма тур ще направи лихвено плащане по облигационната си емисия на 15 май. Годишната доходност на една книга от емисията е 8 процента. Акционерите на Ем Джи Елит Холдинг ще променят устава му на общо събрание, което ще се проведе на 2 юни. Тогава те ще гласуват и за промени в управлението на дружеството. На 4 май на фондовата борса започна да се търгува емисията от 150 хил. обикновени акции на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай БАК Недвижима собственост. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. Комисията за финансов надзор отписа чирпанското дружество Бъдещност от публичния регистър на 3 май. Това стана по желание на неговите акционери. София БТ е приключило първото тримесечие с печалба от 1.73 млн. лв., което е с 44% по-малко от резултата, постигнат за същия период миналата година. Приходите от продажби също са спаднали до 18.8 млн. лева. Компанията майка Булгартабак Холдинг пък е изпратила първите три месеца на тази година с печалба от 782 хил. лева. Дружеството София филм е реализирало загуба за първото тримесечие от 133 хил. лева. За същия период миналата година тя е била 142 хил. лева. Приходите от дейността му са намалели повече от два пъти до 203 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във