Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова забрани на акционерите на Металик АД - Ябланица, да овластят директорския му борд да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството. Те щяха да сторят това на общото събрание, което е насрочено за 3 май. Мегакомисията одобри проспекта за първично публично предлагане на конвертируеми облигации на стойност 5 млн лв. на Индустриален холдинг България. Книжата са тригодишни, като лихвата по тях е в размер на 6 процента. Емисия от 150 хил. акции на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай БАК - Недвижима собственост - всяка с номинал от 1 лв., бе вписана в публичния регистър на 28 април. Междувременно бордът на директорите на дружеството взе решение да увеличи капитала му от 650 хил. лв. на 33.15 млн. лева. Комисията за финансов надзор одобри оздравителната програма на софийското дружество Златен лев брокери.Софарма АД купи 48.5% от капитала на казанлъшкото дружество Българска роза Севтополис на фондовата борса, с което делът й достига до 49 процента. Вероятен продавач е Телекомплект АД.Софийското дружество Орел Инвест е продало дела си от 17.73% от капитала на разградското предприятие Диамант чрез сделка на фондовата борса. Винпром Пещера АД пък е купило 18.25% от производителя на стъкло.Поредният етап от продажбата на държавния дял от Петрол АД започна на фондовата борса на 30 април. Предложени бяха 0.366% от капитала. Минималната цена за една акция бе повишено от 1.8 на 2 лева. Книжата ще се предлагат на инвеститорите до 15 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във