Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор подписа на 20 април два меморандума за разбирателство и обмен на информация с Румънската национална комисия по ценни книжа и с Румънската комисия по застраховане. София Сити Трейд ЕООД е купило от софийското дружество Капман 5% от капитала на Екотаб АД - Кочериново чрез сделка на фондовата борса. Първият пакет от 0.183% от капитала на Петрол ще бъде предложен за приватизация на фондовата борса в периода 26 април - 4 май. Началната цена за една акция е 1.80 лв., а посредник при пласирането на книжата е Бета Корп АД. Софийската компания Джи Ти Ай - Компютри е продала дела си от 33.47% в капитала на Възход АД - Попово. Кипърската офшорка Джи Ти Ай Скопие лимитид също е продала акциите си, които са 22.33% от капитала на дружеството в Попово. Купувач е Бистра Петрова Василева. С тази сделка тя вече притежава 29.19% на производителя на промишлена арматура. ИнтерСтандартс АД бе регистрирано на неофициалния пазар на фондовата борса на 20 април. Неговите 87 776 акции са с номинал от 1 лев. Дружеството се занимава с производство и търговия на измервателни инструменти и уреди. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова задължи управляващото дружество Златен лев Капитал да предоставя всяка седмица информация за стойността на инвестициите в акции и дългови ценни книжа, броя на притежаваните ценни книжа, както и сключените сделки с активи на инвестиционното дружество Златен лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във