Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Държавният пакет от капитала на Лукойл Нефтохим Бургас (1.33%) ще се предлага на фондовата борса от 23 април до 7 юни срещу пари. Минималната цена на една акция е 16 лева. Посредникът, който ще пласира акциите, е Първа ФБК. Инвестиционният посредник Бета Корп ще предложи на фондовата борса 1.89% от капитала на Петрол. Акциите ще се продават срещу пари и на няколко етапа в периода между 20 април и 7 юни. До 4 май ще се продават само 0.18% от дружеството, или 200 хил. акции. Цената на една акция е 2.80 лева. БФБ - София е прекратила регистрацията на софийското дружество Синергон текстил. То бе отписано от публичния регистър, след като бе реализирано търговото предложение на мажоритарния собственик Синергон Холдинг към дребните акционери на текстилната компания. Комисията за финансов надзор забрани временно търговото предложение, което добричкото дружество България отправи към дребните акционери на Прокон - 90. Акционерите на чирпанското дружество Бъдещност взеха решение да го отпишат от публичния регистър на общо събрание, което се проведе на 5 април. На него бе отчетена и дейността на компанията за миналата година - тя е приключила със загуба от 282 хил. лева. Мегакомисията отне правото на Димитър Атанасов да упражнява дейност като брокер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във