Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Инвестиционните посредници, които желаят да пласират държавните акции от петте дружества, включени в пул Туризъм 2, ще могат да подадат своите оферти в Агенция за приватизация до 13 април. Те ще се търгуват на фондовата борса срещу пари или компенсаторни инструменти.Бета Корп и Първа финансова брокерска къща ще посредничат при приватизацията на държавните пакети от 1.33% от капитала на Лукойл Нефтохим и 1.89% от Петрол, която ще се извърши на фондовата борса срещу пари. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции на инвестиционното дружество от отворен тип Адванс инвест и вписа емисията в публичния регистър. Учредители на това дружество са Карол стандарт, Седем осми и още няколко компании и граждани, като никой няма повече от 9 процента.Новотел Пловдив АД също бе вписано в регистъра на публичните дружества. Неговият капитал е в размер на 192 хил. лева. Бившият приватизационен фонд ТК Холд е продал на фондовата борса дела си от 13.75% от капитала на разградското дружество Диамант. Андезит ООД - Бургас и Итал Комерс 75 ЕООД - София са придобили по 28.17% от капитала на туристическото дружество Св. св. Константин и Елена, възползвайки се от увеличение на неговия капитал. Итал Комерс 75 е собственост на Христо Димитров, който участва в управлението на Техноимпортекспорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във