Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Инвестиционните посредници, които желаят да пласират държавните акции от петте дружества, включени в пул Туризъм 2, ще могат да подадат своите оферти в Агенция за приватизация до 13 април. Те ще се търгуват на фондовата борса срещу пари или компенсаторни инструменти.Бета Корп и Първа финансова...
Facebook logo
Бъдете с нас и във