Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Инвестиционният посредник Булброкърс ще пласира държавния пакет от (32.447%) от капитала на Новотел Пловдив АД. Акциите ще се предлагат на фондовата борса срещу пари. Хотелиерското дружество България е отправило търгово предложение към дребните акционери на добричката компания Прокон - 90. То предлага за една акция цена 3.92 лева. Посредник при изкупуването ще бъде Елана Трейдинг. В момента България, която стопанисва най-големия хотел в Добрич, притежава 90.04% от капитала на Прокон - 90, а то на свой ред държи хотели в Банкя и на морето. Комисията за финансов надзор все още не е дала разрешение за осъществяване на търговото предложение. Кипърската офшорка Ендърбай Сървайсис Лимитид е купила 24.01% от капитала на Алфа Ууд България - Долни Чифлик чрез сделка на фондовата борса. Дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост е придобило на 26 март имот за 391 166 лв., което съставлява над една трета от стойността на неговите активи. Заместник председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова отписа пловдивското дружество Комарс от публичния регистър. Емисията от 2 млн. нови акции с номинал от 1 лв., пусната от варненското дружество Св. Св. Константин и Елена бе вписана в публичния регистър. Мегакомисията прие на първо четене проект на Наредбата за реда и условията за извършване на маржин сделки, къси продажби и заемане на ценни книжа.Слънчев бряг холдинг е приключило миналата година с печалба от 1 млн. лв., докато през 2002 г. нейният размер е бил 3.6 млн. лева. Приходите от дейността на дружеството също са намалели - от 3.8 млн. лв. на 1.2 млн. лева. АКБ Корпорация е изпратила 2003 г. със повече от 1 млн. лв. загуба. Приходите от дейността й са 1.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във