Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Синергон холдинг е придобил 5.82% от акциите на софийското дружество Синергон текстил след отправено търгово предложение към дребните акционери. Така дяловото участие на холдинга в текстилната компания достигна 95.84 процента. Софийското дружество Юлита 2002 е продало на фирмата Кен итрейд своя пакет от 5.02% от капитала на Наш дом България Холдинг чрез сделка на фондовата борса.Златен лев холдинг е купило на фондовата борса 7.28% от свързаното с него инвестиционно дружество Златен лев. Габровското дружество СТС Фаянс получи лиценз да извършва дейност като инвестиционен посредник в страната и в чужбина. То ще може да извършва сделки с ценни книжа само за чужда сметка. Комисията за финансов надзор лицензира петото инвестиционно дружество от отворен тип в България - Капман Капитал. Заместник-председателят на мегакомисията Димана Ранкова отписа от регистъра на публичните дружества Софияпласт, но отказа да заличи варненското дружество Технотрейд. Комисията за финансов надзор задължи Заводски строежи - Козлодуй да регистрира акциите си на фондовата борса до 30 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във