Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

ИПК Родина АД ще бъде отписано от регистъра на публичните дружества. Печатницата получи разрешение за това от Комисията за финансов надзор на 15 март. Мажоритарен собственик на ИПК Родина е Обединени български вестници АД, което държи 96.62% от неговия капитал. Софийската компания Индустриалекспорт е купила 5% от капитала на Деспред АД от Тоскана 98 АД чрез сделка на фондовата борса на 10 март. След продажбата делът на Тоскана 98 в спедиторската фирма е намалял до 9.3 процента. На следващия ден Индустриалекспорт продаде дела си.Атанас Белемски е новият член на съвета на директорите на Орел Инвест Холдинг, преименуван преди дни на Орел Инвест. Той зае мястото на Вилямс Иванов. Индустриален Фонд АД е купило чрез фондовата борса 5.54% от капитала на Ти Би Ай Евробонд АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във