Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение на Контекс Дружба, отправено към останалите акционери на варненската компания Дружба стил. Предложената цена за акция е 12.40 лева. Инвестиционният посредник, чрез който ще се осъществи изкупуването, е Булброкърс. Компанията на лицензираните инвестиционни посредници се допълни с още двама, след като софийските дружества Позитива и Бенч Марк финанс получиха разрешение да извършват такава дейност на 9 март. Те могат да сключват сделки с ценни книжа само за чужда сметка. Комисията за финансов надзор издаде още един лиценз - на ПФБК Асет мениджмънт, за управляващо дружество.Акциите на 19 дружества, включени в пул Металик, ще се продават на приватизационния сегмент на фондовата борса на по-ниски цени от 16 март до 2 април.Пловдивското дружество Ераст е продало дяловото си участие от 9.83% в русенската компания Петър Караминчев чрез сделка на фондовата борса. Събирателното дружество Рунел - АР - Пуков, Пуйкова е купило 6.04% от него. Мина Станянци е купила 5.02% от капитала на Наш Дом България Холдинг АД чрез сделка на фондовата борса. Пампорово - хотели ООД купи 5% от капитала на софийското дружество Деспред на фондовата борса, с което увеличи участието си в него до 8.9 процента. След това обаче Пампорово - хотели продаде всичките си акции от Деспред. Софийската компания Екотур е продала дела си от 10% от капитала на Интертревъл сървис на фондовата борса. Турист Тръст пък е купило 13.56% от него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във