Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Токсана 98 ООД е продало 6.6% от капитала на Деспред АД - София на фондовата борса. След прехвърлянето на акциите участието на Токсана 98 в софийската компания е намаляло до 14.3 процента.Кипърската офшорка Лулис Интернешънъл Ентърпрайсис е купила 19.39% от капитала на дружеството София мел на фондовата борса. След сделката делът на офшорката в софийската компания достигна 37.39 процента. Единият от продавачите е Северкооп Гъмза Холдинг, който е продал всички свои акции, представляващи 13% от капитала на София мел. Албена АД приключи миналата година с консолидирана печалба от 13.3 млн. лв., като нетните му приходи от продажби са близо 106 млн. лева. Туристическото дружество Алма тур отчете консолидирана печалба от 193 хил. лв. за 2003-а. В сравнение с 2002 г. то е подобрило финансовия си резултат близо три пъти. Приходите му от продажби за миналата година са за над 6 млн. лева. Пернишкото дружество Заводски строежи - ПС - Перник е сключило договор за строителството на тенискомплекс с фирма Вълканов и Миланов, съобщи фондовата борса. Стойността на поръчката е 755.3 хил. лева. Съветът на директорите на русенската компания Петър Караминчев взе решение да продаде нейни дълготрайни материални активи. Балансовата им стойност е по-ниска от една трета от всички активи на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във