Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Акциите на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост ще се появят на фондовата борса на 1 март. Те са 500 хил. на брой и са с номинал от 1 лев. Ти Би Ай Кредит ЕАД пък регистрира на борсата емисия от облигации в размер на 8 млн. лева. Една облигация ще носи доход от 7.50% годишно. Емисията е тригодишна. Не е известно още кога ще бъде първата котировка на тези книжа.Модната компания Пангеа АД бе регистрирана на фондовата борса на 24 февруари. Нейните 105 838 акции с номинал от 50 лв. ще започнат да се търгуват на неофициалния борсов пазар. Датата на първата котировка на книжата също не е известна.Инвестиционният посредник Метрик, който бе отстранен временно от борсовата търговия, бе върнат на фондовия пазар.Комисията за финансов надзор прие коригирания проспект за първично публично предлагане на акции от Алфа Ууд България АД. Емисията е в размер на 3 930 530 обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка.Софарма е приключила 2003 г. с консолидирана печалба от 11.3 млн. лева. Консолидираните приходи от продажби на фармацевтичната компания са 117.55 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във