Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов през следващата седмица акциите на Софарма ще поевтинеят. Книжата на Петрол също ще се търгуват на по-ниска цена, както и тези на ДЗИ. Акциите на Доверие Обединен Холдинг ще поскъпнат, докато тези на тютюневите компании ще останат без промяна. Атанасов очаква инвестиционните бонове да се търгуват на по-висока цена, а компенсаторните инструменти да се котират около 24 процента. Брокерът на Първа ФБК Светозар Абрашев очаква през следващата седмица цената на акциите на Софарма да се покачи.Тютюневите компании ще запазят сегашните цени. Акциите на Петрол ще поевтинеят. Цената на книжата на Албена ще остане без промяна. Според Абрашев компенсаторните инструменти ще се търгуват на по-висока цена, а инвестиционните бонове ще поевтинеят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във