Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Златен лев Холдинг е продал цялото си дялово участие (22.73%) в капитала на текстилното дружество Мануела - Хасково на Агровитал Комерс ЕООД чрез сделка на фондовата борса. Хасковската фирма Каролина Делта Инвестмънтс България е купила 5.19% от софийското дружество България - 29. Държавният дял от неговия капитал (23.7%) бе предложен на третия централизиран публичен търг, организиран на фондовата борса. България - 29 се занимава с производството на памучни прежди и изделия. Елпром АД-Варна е купило 40.32% от капитала на Варна-плод АД чрез сделка на фондовата борса. Държавните пакети от девет дружества, включени в пул Металик, започнаха да се предлагат на фондовата борса на 20 февруари. Те ще се продават срещу компенсаторни инструменти до 2 април. Инвестиционният посредник, който пласира книжата, е Брокерс груп.Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова отказа да отпише софийското дружество НонВоТекс от регистъра на публичните дружества. Комисията за финансов надзор разреши да се реализира търговото предложение на Синергон Холдинг, отправено към дребните акционери на Синергон текстил АД. При изкупуването на акциите ще посредничи Авал Ин. Предложената цена за една акция е 1.36 лева.Изпитите за брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат съответно на 29 и 30 май, съобщиха от Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във