Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов през следващата седмица акциите на тютюневите компании ще поскъпнат. Книжата на Софарма също ще се търгуват на по-висока цена. Акциите на Албена Инвест Холдинг и на Доверие Обединен Холдинг ще поевтинеят. Цената на книжата на Петрол ще се движи между 3.20 и 3.30 лева. Инвестиционните бонове ще поскъпнат леко, докато цената на компенсаторните инструменти ще бъде под влияние на сделката за БТК.Брокерът на Първа ФБК Светозар Абрашев очаква през следващата седмица акциите на тютюневите компании да се търгуват на сегашните си равнища. Книжата на Петрол ще поевтинеят леко. Цената на акциите на Софарма ще се покачи. Книжата на Албена също ще се търгуват на по-високи цени. Компенсаторните инструменти, както и инвестиционните бонове ще поскъпнат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във