Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

ЗЗМ България холдинг АД е купило 24.37% от капитала на Елпром ЗЕМ АД-София чрез сделка на фондовата борса. След нея дяловото участие на холдинга, който е част от Индустриален холдинг България в софийската компания, е достигнало 82.19 процента. Сделката е свързана с вътрешно преструктуриране в рамките на бившия приватизационен фонд.Синергон Холдинг АД е направил корекции в своето търгово предложение към дребните акционери на софийското дружество Синергон текстил. Холдингът притежава 90.02% от неговия капитал. Цената, на която мажоритарният собственик предлага да изкупи акциите, вече е 1.36 лева. Предишната оферирана цена бе 1.06 лева.Комисията за финансов надзор временно забрани търговото предложение, което Контекс Дружба ООД е отправило към дребните собственици на книжа от варненската компания Дружба Стил. Контекс Дружба притежава 90.05% от капитала на Дружба стил. Инвестиционният посредник, на който е поверено предложението, е Булброкърс. Акционерите на софийското дружество Симко, което се намира в процедура на ликвидация, ще изслушат доклада на ликвидатора Баланс Инженеринг ООД за последните три години. На общото събрание, което ще се проведе на 9 март, ще бъде удължен до 30 юни 2004 г. и срокът на ликвидация на дружеството. Американската компания Харисън Мениджмънт (Harrison Management LLC) е купила 49.3% от капитала на козметичното дружествоАрома от Синел АД чрез сделка на фондовата борса на 3 февруари. Тогава чрез две блокови сделки бяха продадени 98.6% от капитала на Арома. Другият пакет от 49.3% е купен от британската компания Ви Пи Трейд Опъртюнитис (VP Trade Opportunities LLC).Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова задължи шефовете на великотърновското дружество Естер Инвестмънт да назначат директор за връзки с инвеститорите до 19 февруари.Капитал Финанс ООД - София, получи разрешение от мегакомисията да извършва дейност като инвестиционен посредник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във