Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Две американски компании са купили чрез блокови сделки на фондовата борса 98.6% от козметичното дружество Арома. Това е станало веднага след началото на търговията с тези акции на 30 януари. Изпълнителният директор на Арома Лукан Луканов твърди, че дружеството ще се регистрира на международните борси в Лондон и Ню Йорк. Динатрейд Интернешънъл ООД е продало своя дял от 13.13% от капитала на Ямболен АД на Тин Комерс ООД. Сделката е станала на фондовата борса на 30 януари. Динатрейд е собственост на Кирил Барбутов (той държи и половината от акциите на Интергруп холдинг АД, чийто прокурист е бил и депутатът Димитър Ламбовски), и на Рахмат Софиияди.Плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ ще промени адреса на управлението си. Акционерите му ще вземат това решение на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 4 март. Акционерите на Орел Инвест Холдинг АД ще гласуват промяна в предмета на дейност на компанията на извънредно общо събрание, насрочено за 5 март. Тогава те ще вземат решение и за промени в нейното управление. Овергаз Инк АД ще изплати първите лихви по облигационната си емисия от 20 млн. лв. на 26 февруари. Заемът е петгодишен, годишната лихва на книжата е 10 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във