Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов на фондовата борса се очаква раздвижване, заради оповестяването на отчетите на дружествата. Цените на книжата на тютюневите компании ще се покачат. Акциите на Слънчев бряг и Албена също ще се търгуват на по-висока цена. Книжата на Доверие Обединен Холдинг ще поевтинеят. Инвестиционните бонове и компенсаторните инструменти ще поскъпнат.Брокерът на СИБАНК Николай Костов също очаква, че през следващата седмица цените на акциите ще бъдат повлияни от отчетите на компаниите. Според него книжата на тютюневите дружества ще поскъпнат. Цената на акциите на Нефтохим ще се покачи. Книжата на Албена също ще се търгуват на по-висока цена. Инвестиционните бонове ще останат на сегашните си нива, като може леко да поскъпнат. Компенсаторните инструменти ще се търгуват на по-висока цена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във