Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Неприсъственият публичен търг, на който ще бъдат предложени 86 дружества с ограничена отговорност, ще започне на 5 януари и ще приключи на 26 януари. Оферти за държавните пакети, които са под началната тръжна цена, ще се приемат след 15 януари. Всички 10.9 млн. акции на Параходство Български морски флот бяха допуснати до Неофициалния пазар на фондова борса. Търговията с книжата на дружеството, чийто номинал е 10 лв., ще започне два работни дни след като БФБ-София подпише с него договор за регистрация. Пакетът от 50 на сто от капитала на Варна плод ще се приватизира срещу пари на фондовата борса между 22 декември и 5 януари. Минималната продажна цена за една акция е 31.87 лева. Инвестиционният посредник, който ще пласира книжата, е Елана Трейдинг.Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова забрани на акционерите на пловдивското дружество Сирма да освободят от отговорност членовете на директорския борд за дейността им до края на тази година. Общото събрание, на което ще се разглежда този въпрос, е насрочено за 30 декември. Софийското дружество Бромак е продало своя пакет от 26.20% от капитала на Диамант-Разград на Raworht Overseas S. A. Сделката е станала на 10 декември.Бургаският окръжен съд е вписал на 15 декември бургаското дружество Елкабел като едноличен собственик на капитала на Елзатранс ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във